สอบ “ตั๋วครู” คึกคักคุรุสภาประกาศผล 3 ก.พ.2566

สอบ “ตั๋วครู” คึกคักคุรุสภาประกาศผล 3 ก.พ.2566

การศึกษา

ที่โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการ คุรุสภา ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดการทดสอบฯพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 24-25 ธ.ค.2565 จำนวน 4 วิชา ได้แก่ วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และวิชาชีพครู ใน 9 สนามสอบพร้อมกันทั่วประเทศ

โดย น.ส.ตรีนุชเปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยม ว่า จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการจัดการทดสอบฯ ในภาพรวมเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยดี ทุกสนามสอบมีมาตรการเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างเคร่งครัดในการทดสอบฯ ครั้งที่ 2 นี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ จำนวน 53,745 คน จากผู้สมัครทั้งสิ้น 57,082 คน มี 9 ศูนย์สอบ 20 สนามสอบ ในการจัดทดสอบยังมีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบที่เป็นกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ เช่น เป็นผู้บกพร่องทางการเห็น 35 คน ตั้งครรภ์ 140 คน บกพร่องทางการได้ยิน 18 คน และบกพร่องทางร่างกาย 35 คน เป็นต้น ขณะที่บางคนต้องนั่งวิลแชร์ ซึ่งทางสนามสอบต่างๆก็ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าสอบให้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้จะประกาศผลสอบวันที่ 3 ก.พ.2566 ทางเว็บไซต์ https://ksp.thaijobjob.com/202211/index.php หรือผ่านระบบ “KSP Self-Service”.